Repository at TTU: Recent submissions

 • Хасанов, Нозимшо Назокатшоевич (Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, 2023)
  Китоби дарсӣ ба омӯзиши масъалаҳои умумии тарҳрезии меъморию конструктивии биноҳои шаҳрвандии камошѐна ва интихоби ҷузъҳои конструктивии онҳо бахшида шудааст. Дар китоб дастовардҳои муосири соҳаи тарҳрезии конструктивии ...
 • Гулов, Саломиддин Садриддинович; Алиев, Джамшед Насридинович; Иброхимов, Насимджон Файзуллоевич; Раҷабалиев, Сафомудин Сайдалиевич (Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, 2022-10-21)
  Дар воситаи таълимии мазкур маълумот дар бораи асосҳои графикаи муҳандисӣ ва компютерӣ, асосҳои масолеҳшиносӣ, таҷҳизот ва технологияи кафшерии электрикӣ, таҷхизот ва технологияи кафшерии газӣ, равандҳои технологияи ...
 • Джаборов, Мехрубон Махмадкулович; Диёрзода, Рустам Хакимали; Ахьёев, Джавод Саламшоевич; Мирзозода, Борбад Мирзо; Шарифов, Бохирҷон Насруллоевич; Сафаров, Манучехр Исуфович (Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, 2022-10-21)
  Дар воситаи таълимии мазкур маълумот дар бораи асосҳои электротехника ва мошинҳои электрикӣ, автоматикунонии истеҳсолот, асбобҳои электрикӣ ва электронӣ, ҳаракатдиҳандаҳои электрикӣ , асбобҳои назоратӣ – ченкунӣ, технологияи ...
 • Зухурова, Мавлуда Ашуровна (Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, 2022-10-21)
  Дар воситаи таълимии мазкур маълумот дар бораи химияи умумӣ, химияи органикӣ, химияи аналитикӣ, кимиёи физикӣ ва колоидӣ, усулҳои назорати моддаҳои таҳлилшаванда, усулҳои экспресс таҳлил, усулҳои физико-химиявии таҳлил, ...
 • Гайбуллоева, Зумрат Хабибовна; Шодиев, Голибҷон Гаюрович (Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, 2022-10-21)
  Дар васоити таълимии мазкур маълумот дар бораи равандҳо ва таҷҳизотҳои технологияи химиявӣ, технологияи химиявии моддаҳои ғайриорганикӣ, технологияи катализаторҳо ва адсорбентҳо, асосҳои лоиҳасозӣ ва дастгоҳҳо, технологияи ...
 • Хужаев, Парвиз Сайдгуфронович (Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, 2022-10-21)
  Дар воситаи таълимии мазкур маълумот дар бораи фишорафзоҳо, асосҳои гидравлика ва термодинамика, асосҳои графикаи муҳандисӣ ва компютерӣ, асосҳои физика ва электротехника, бехатарии фаъолият дар таҷҳизоти фишорафзо, талабот ...
 • Давлатзода, Кудрат Камбар; Кодиров, Неъматджон Хабибович (ESIEM of SHEI “PSTU”, 2021)
 • Mirzo, Anusha; Valieva, M. (ESIEM of SHEI “PSTU”, 2021)
 • Ахророва, Альфия Дадахановна; Камилова, Нигина Муҳамадавазовна (ESIEM of SHEI “PSTU”, 2021)
 • Хаджинова, Елена; Бурак, П.В. (Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, 2021-11)
  В работе рассмотрены преимущества диджитализации деятельности предприятий и ключевые угрозы, которые несет за собой процесс цифровизации экономики. Аргументирована необходимость построения системы антикризисного управления ...
 • Калинин, Александр Владимирович; Коростова, Ирина Александровна (Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, 2021-11)
  В работе рассматриваются основы цифровой безопасности предпринимательской деятельности, оценка рисков цифровой безопасности. Показано, что весомым аспектом поддержания предприятия в состоянии экономической безопасности ...
 • Гончар, Виктория Васильевна; Богачев, Алексей (Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, 2021-11)
  В работе исследуется влияние развития цифровых технологий на функционирование экономики. Цифровая революция трансформирует бизнес-модели, производство и конкурентоспособность. Анализ показал, что большинство предприятий ...
 • Bogoyavlenska, Yuliya; Prokopchuk, Maryna (Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, 2021-11)
  The article examines the features of the implementation of Industry 4.0 in Ukraine, in particular, it was found that new approaches to the functioning of economies, taking into account the processes of globalization, ...
 • Gorokhova, Tetiana; Mamatova, Leila (Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, 2021-11)
  The article analyzes the main problems of economic development of Ukraine in the context of global transformation processes associated with digitalization (digitalization). The concept of digital economy is revealed. The ...
 • Filipishyna, Liliya Mikhailovna; Ivata, Vyacheslav (Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, 2021-11)
 • Хамроев, Фузайли Махмадалиевич; Гадоева, Фарзона Содиковна (Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, 2021)
  В монографии исследованы вопросы развития рынка оказания услуг регулярного пассажирского автомобильного транспорта в условиях рыночной экономики. В работе претставлены теоретические организационно-экономические основы ...
 • Давлатшоев, Рашид Асанхонович; Абдуллоев, Мамадамон Абдурахмонбекович; Нуралиев, Бовабек; Хусейнов, Хасан Бозорович; Валиев, Наджиб (Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, 2014)
  В методических указаниях приведен анализ состояния аварийности на автомобильных дорогах Республики Таджикистан, указаны причины совершения дорожно-транспортных происшествий, обозначены основные направления стратегии в ...
 • Умирзоков, Ахмад Маллабоевич; Саибов, Абдуназар Алиевич; Абдуллоев, Мамадамон Абдурахмонбекович; Бердиев, Алишер Луғмонович (Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, 2018)
  Нақлиёти автомобилӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми ҷудонопазири иқтисодиёт буда, мавқеи муҳими он бо релефи мураккаби кӯҳии ҷумҳурӣ вобастагӣ дорад. Автомобил, ронанда ва роҳ қисмҳои алоҳидаи ягонагии комили воқеӣ, ...
 • Турсунов, Абдукаххор Абдусамадович; Бобоев, Рахим; Давлатшоев, Рашид Асанхонович; Абдуллоев, Мамадамон Абдурахмонбекович (Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, 2015)
  Хосиятҳои истифодабарии автомобил, ки бо ҳаракати он алоқаманданд (идорашавандагӣ, маневрнокӣ, устуворӣ, ҳарҷогардӣ ва ғ.), ченакҳо ва нишондиҳандаҳои онҳо, таъсири омилҳои конструктивӣ ва истифодабарӣ ба хоси- ятҳои ...
 • Турсунов, Абдукаххор Абдусамадович; Абдуллоев, Мамадамон Абдурахмонбекович (2010)
  В монографии изложены теоретико-методологические и практические подходы решения проблем влияния термодинамических параметров горной среды на выходные показатели автотракторных двигателей внутреннего сгорания. Приводятся ...